მიმდინარეობს ვებ საიტის განახლების სამუშაოები!

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

 

 

 

 

საკითხები

მომხსენებელი

თანამომხსენებელი

1

 ,,ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ"

 გიგი უგულავა

2

 ქ. თბილისის საკრებულოს წევრის გიორგი იაკობაშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

 ანდრო ალავიძე

3

 ..ქ. თბილისის საკრებულოს წევრის ვალერი ცხოვრებაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ''

 ანდრო ალავიძე

4

 ,,ქ. თბილისის 2009 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2008 წლის 16 დეკემბრის #14–34 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 დავით ხოსრუაშვილი

5

..ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 6 თებერვლის #2–7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 დავით ხოსრუაშვილი

6

ქ. თბილისის საკრებულოს 2007 წლის 29 ივნისის #7–14 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ ,,ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის მისაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციაში" ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

 მიშა ავალიანი

7

,,ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის #4–13 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 მიშა ავალიანი

8

,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის" განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ

 ქეთევან აბდუშელიშვილი

9

თბილისის საკრებულოს აქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის" 2010 წელს შტატგარეშე მოსამსახურეების ხელშეკრულებით ასაყვანად წლიური სახელფასო ლიმიტის დაწესების შესახებ

 ანდრო ალავიძე

10

,,ქ. თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის დებულების დამტკიცების შეახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 20 ნოემბრის #2–11 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

 ანდრო ალავიძე

11

,,ქ. თბილისის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის, სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შეახებ" თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 20 ნოემბრის #2–9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 ანდრო ალავიძე

   
   
   
 

12

,, ქ. თბილისის საკრებულოს ჯანდაცვის, განათლებისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 20 ნოემბრის #2–7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 ანდრო ალავიძე

13

,, ქ. თბილისის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 20 ნოემბრის #2–10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 ანდრო ალავიძე

14

,, ქ. თბილისის საკრებულოს ეკონომიკური რეფორმებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 20 ნოემბრის #2–8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 ანდრო ალავიძე

15

 ,, ქ. თბილისის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 20 ნოემბრის #2–12 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

 ანდრო ალავიძე

16

,, ქ. თბილისის საკრებულოს დროებითი კომისიებისათვის შტატგარეშე მოსამსახურეების ხელშეკრულებით ასაყვანად ყოველთვიური სახელფასო ლიმიტის დაწესების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 იანვრის #2 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 

 

 

 ანდრო ალავიძე

17

 ,,ქ. თბილისის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 13 ოქტომბრის #1–5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 ანდრო ალავიძე

18

 ქ. თბილისის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

 ანდრო ალავიძე

19

 ,,ქ. თბილისის საკრებულოს წევრებისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოსამსახურეთა პირადი დაზღვევისათვის სადაზღვეო შენატანის (პრემიის) თანადაფინანსების განხორციელების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2008 წლის 26 დეკემბრის #88 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 

 ანდრო ალავიძე

20

 ,,ქ. თბილისის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატში სატელეფონო კავშირით სარგებლობის ხარჯების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2008 წლის 15 ოქტომბრის #72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

 ანდრო ალავიძე

21

 ,,ქ. თბილისის საკრებულოს აპარატისათვის საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების მომწოდებლის მიერ წარსადგენი დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის #3–9 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 

 ანდრო ალავიძე

22

 ,,ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა და თანამდებობათა დასახელებების დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 20 ნოემბრის #2–16 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 თამაზ შოშიაშვილი

23

 ქ. თბილისში გლდანი–ნაძალადევის რაიონში ავშნიანის დასახლების უსახელო ქუჩისათვის ავშნის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

 გიორგი ტაბიძე

24

 ქ. თბილისში ვაკე–საბურთალოს რაიონში ალ. ყაზბეგის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ე.წ. ,,შანხაის" დასახლებაში მდებარე უსახელო ქუჩისათვის ედიშერ მაღალაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

 გიორგი ტაბიძე

25

  ქ. თბილისში ვაკე–საბურთალოს რაიონში ალ. ყაზბეგის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე  ე.წ. ,,შანხაის" დასახლებაში მდებარე უსახელო ქუჩისათვის  გიორგი გეგეჭკორის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

 გიორგი ტაბიძე

26

  ქ. თბილისში ვაკე–საბურთალოს რაიონში ალ. ყაზბეგის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე  ე.წ. ,,შანხაის" დასახლებაში მდებარე უსახელო ქუჩისათვის მედეა ჩახავას ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

 გიორგი ტაბიძე

27

 ქ. თბილისში ისანი–სამგორის რაიონში მეტალოკონსტრუქციის ქვემო, მეტალოკონსტრუქციის  მეექვსე, ქვემო–მეტალურგიულ და ზემო–მეტალურგიულ–ე.წ. ,,ზ.მ.კ." დასახლებებისათვის წმ. ბარბარეს უბნის სახელის მინიჭების შესახებ

 გიორგი ტაბიძე

28

 ქ. თბილისის საკრებულოს მიერ ვაშლიჯვრის ჯვართამაღლების  ტაძრის მშენებლობისათვის დახმარების გაწევის შესახებ

 მიხეილ ქავთარაძე